اطلاع‌رسانی

کرک اصلاح شده Siemens Star CCM+ 12.06.011 اضافه شد. 24 اسفند 96

آپدیت (Hotfix) جدید با نام RAD Studio 10.2.2 Tokyo February 2018 Patch قرار گرفت. 2 اسفند 96

کرک جدید Twinmotion 2018 Build 9407 قرار گرفت. 26 بهمن 96

کرک اصلاح شده CAMWorks 2018 SP1.0 قرار داده شد. 24 بهمن 96  ادامه...

Donate

اشتراک گذاری:

Donate US TO MAKE US Better

.

If you believe Downloadly.ir is valuable to you, help us through Donation

 

Please Send your Donation to:

WebMoney Account:

Z607158226343

or

Bitcoin Address: 1Da7LMHtKv2iKqAoms9SAuoeTtaZKSoEau

 or

This Email via PayPal:

Donate

اشتراک گذاری: